HIGIENOPOLIS fila brasileiro

Suomenkielinen informaatio

ROTUPUHTAUS ?

J.A.U YRJÖLÄ: Mitä tiedän Fila Brasileirosta

Historia

Rotumääritelmä (FCI)

Rotumääritelmä (CAFIB)

KARJAKOIRAKSI ?